Posted in Ếch's Blog, on 17 July 2017, by , 0 Comments

Cháo ếch Singapore 212 Phố Huế giới thiệu tới các bạn video ngắn cảnh đẹp đất nước, con người, văn hoá và ẩm thực Singapore, đảo quốc tươi đẹp khu vực Đông Nam Á.
Facebook: https://www.facebook.com/echsinghanoi
Website: https://www. chaoechsingapore.com/
Menu & giá: https://www. chaoechsingapore.com/menu/sets/


Your Message

%d bloggers like this: